Nyt olen ottanut ensimmäisen askeleen suomalaisten esiintymisvalmiuksien parantamisesti perusteellisesti. Jätin juuri elämäni ensimmäisen apuraha-anomuksen Jenny ja Antti Wihurin rahastolle.

TÄSSÄPÄ HAKEMUKSEN PÄÄKOHDAT
JA TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

”Selvitystyö esiintymisvalmennuksen sisällyttämisestä peruskoulun opetussuunnitelmaan esikoulusta yläkoulun loppuun asti. Valmennuksen kokeileminen (hyödyt ja haasteet) valituissa alakoulun luokissa.”

Koululaisten esiintymisvalmennuksen tarkoitus on vahvistaa kykyä ja halua olla esillä erilaisissa esiintymistilanteissa. Valmennus rohkaiseen osallistujaa kokonaisvaltaisesti ja vahvistaa lapsia huomioimaan itsestä ja muista positiivisia havaintoja. Erilaisten ryhmä-, pari- ja yksilöharjoitusten, keskustelun, videoitavien esitysten, vierailujen sekä vierailijoiden kautta valmennus avartaa positiivista näkemystä omasta osaamisesta sekä esiintymisestä yleensä. Valmennus tukee itsetuntoa ja -tuntemusta, jotta rohkeus omien mielipiteiden esittämiseen vahvistuu. Se vähennetään esiintymisjännitystä sekä lisää innostusta erilaisiin esiintymistilanteisiin. Lapsena saadut esiintymisenopit ennaltaehkäisevät aikuisiän esiintymiskammoa, lisäävät työelämässä tarvittavia vaikuttamisen- ja esiintymisen taitoa sekä vahvistavat uskoa omaan osaamiseen.

Positiivisesti yksilöä kannustava esiintymisen opetus, rohkaisevan ja innostavan esiintymisilmapiirin sekä esiintymismyönteisen kulttuurin luominen kouluihin ympäri Suomen vaatii mielestäni opetustyöhön uusia ajattelu- ja toimintatapoja. Apuraha mahdollistaisi yksin yrittäjänä keskittymiseni itselleni merkitykselliseen projektiin osa-aikaisesti. Koen, että suomalaisten esiintymistaitojen vahvistamisella ja esiintymistilanteisiin rohkaisemisella on iso merkitys suomalaisten yksilöiden ja yritysten tulevaisuuden kilpailukyvyn säilyttämisessä ja lisäämisessä globaalisti.

Toivon tämän 12 kuukautta kestävän selvitystyön tuottavan ensimmäisen osan koululaisille suunnatusta esiintymistaidon opetussisällöistä sekä näkemyksen kuinka esiintymisen iloa voidaan lisätä erilaisissa oppiaineissa.

 

Apurahaa tukevat 
ASIANTUNTIJALAUSUNNOT 

 

TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Ensimmäinen osa selvitystyöstä esiintymisvalmennuksen tarpeista ja toteuttamismahdollisuuksissa perusopetuksessa omana oppiaineena alkaa marraskuussa 2014. Valmennuksen hyötyjä, haasteita sekä tuloksia dokumentoidaan valittujen alakoululuokkien kanssa vuoden 2015 aikana.

Valmennusprosessin suunnitteleminen aloitetaan marras- ja joulukussa 2014 haastattelemalla ala- ja yläkoulun opettajia, koulupsykologeja sekä suomalaisia alan huippuasiantuntijoita, kuten kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonkaa, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Jari Sinkkosta ja psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvistä, professori Alf Rehniä, sekä puheviestinnän professori Maarit Valoa ja Pekka Isotalusta.

Asiantuntijahaastatteluita hyödynnetään koululaisten esiintymisvalmennuksen sisällön ja toteutuksen suunnittelussa. Haastattelut dokumentoidaan kirjallisesti tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettavaan, opettajille jaettavaa esiintymistaidon valmentamisen opasta varten.

Valmennussuunnitelman valmistaminen sekä valittujen luokkien oppilaisiin ja oppimisympäristöön tutustuminen tammi- ja helmikuussa 2015. Esiintymisvalmennuksen aloittaminen osana sovittuja oppitunteja/opetusta alkaa maaliskuussa ja jatkuu toukokuun loppuun, joten oppeja päästään hyödyntämään koulun kevätjuhlassa. Valmennus jatkuu koulujen alkaessa elokuussa 2015, jolloin erilaisten harjoitusten ja muiden tukitoimintojen toteuttamiseen on 4,5 kuukautta. Tämän apurahan tukema ensimmäinen osa projektista päättyy joulukuussa 2015. Projektille haetaan tämän jälkeen jatkorahoitusta.

Esiintymisvalmennuksen, suunnittelun, dokumentoinnin toteutuksesta ja projektinhallinnasta vastaa apurahan hakija esiintymisvalmentaja Niina Sainius.

 

 

 

Comments

comments